Kwaliteit

Een accountantskantoor moet het hebben van zijn service, kennis en ervaring. Kwaliteit is pas kwaliteit wanneer u dit als ondernemer zo ervaart. Wij weten dat kwaliteit niet uit handboeken of kwaliteitssystemen komt, maar uit het streven het best mogelijke voor u en uw bedrijf te realiseren. Onze reputatie op het gebied van service geeft aan hoeveel belang wij hieraan hechten. Onze zeer ervaren en deskundige adviseurs staan hiervoor garant.

Klachtenprocedure

Onderdeel van elk accountantskantoor is een kwaliteitssysteem, welke met regelmaat door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants wordt getoetst. Een wezenlijk onderdeel van dit kwaliteitssysteem is een klachtenprocedure. Bij iedere klacht zoeken we naar een passende oplossing. In het geval u niet helemaal tevreden bent met de geboden oplossing, kunt u uw klacht indienen bij Jos van Halbeek RA.

Back to Top