Accountant of boekhouder?

IN HET DAGELIJKS SPRAAKGEBRUIK WORDT DOOR ONDERNEMERS VAAK GESPROKEN OVER EEN BOEKHOUDER. ECHTER, ER BESTAAT WEL VERSCHIL TUSSEN EEN BOEKHOUDER OF EEN ACCOUNTANT. HIERBIJ HEBBEN WE HET NIET OVER DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING , MAAR OVER OBJECTIEVE VERSCHILLEN TUSSEN DE ACCOUNTANT EN DE BOEKHOUDER C.Q. ADMINISTRATIEKANTOOR.

 

Opleiding
Accountant is een beschermde titel die je alleen mag gebruiken na afronding van de opleiding op HBO of Universitair niveau aangevuld met minimaal drie jaar werkervaring en het opstellen van een scriptie. De gemiddelde duur van de totale opleiding ligt al snel boven de vijf jaar.

Een boekhouder of administratiekantoor heeft geen enkele opleidingsverplichting. Iedereen is vrij om een administratiekantoor te beginnen.

Vakbekwaamheid
Als accountant ben je verplicht om voortdurend opleidingen te volgen. Gemiddeld dient een accountant wettelijk 40 uur per jaar aan opleiding en studie te volgen. De controle hierop is gelukkig de laatste jaren sterk toegenomen. Er zijn al beroepsbeoefenaren die de titel accountant niet meer mogen gebruiken omdat ze niet voldoende opleiding hebben gevolgd. Een goede ontwikkeling.

Administratiekantoren kennen geen enkele verplichting ten opzichte van het volgen van opleidingen en cursussen.

Tuchtrecht
Accountants vallen onder het tuchtrecht van hun beroepsgroep. Dit betekent dat u melding kunt maken bij de desbetreffende organisatie als u vindt dat een accountant zich niet aan de regels heeft gehouden. De accountant zal zich dan moeten verantwoorden voor haar/zijn gedrag en wanneer de accountant zich inderdaad niet heeft gehouden aan de wettelijke regels volgt een strafmaatregel. Uiteraard kunt u ook de normale weg naar de rechter te volgen.

Een boekhouder c.q. administratiekantoor kent geen tuchtrecht en bij onregelmatigheden moet u naar de rechter.

Aansprakelijkheid
Elk accountantskantoor is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit geeft u als ondernemer de zekerheid dat als u financiële schade lijdt door een fout van de accountant, u deze schade vergoed krijgt. U bent niet daarbij afhankelijk van de financiële situatie van het accountantskantoor.

Een boekhouder of administratiekantoor kent geen verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Bij eventuele schade is het dan ook maar de vraag of u deze kunt verhalen op uw adviseur.

Waarneming

Een accountantskantoor is verplicht ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden het kantoor wordt voortgezet. Hiermee bent u verzekerd van continuïteit van de dienstverlening. Een boekhouder of administratiekantoor kent deze verplichting niet.

Gedragscode

Alle accountants vallen onder een gedragscode.
In deze gedragscode staan een aantal belangrijke zaken geregeld waaraan de accountant zich heeft te houden. De belangrijkste zijn geheimhouding, integer handelen, objectiviteit en vakbekwaamheid. Deze gedragscodes gaan veel verder dan wettelijke bepalingen en zijn bedoeld om de belangen van ons beroep en van de klant te waarborgen.

Een boekhouder of administratiekantoor is enkel gehouden aan de wettelijke bepalingen.

Jacobs Accountants wil nogmaals expliciet aangeven geen uitspraak te doen over de kwaliteit van de dienstverlening van een accountant, boekhouder of administratiekantoor.

Back to Top